bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, dot. postępowania o nr sprawy MR-AG-3121-04/17 na zad. pn.: NADZORY: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w St. Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego
 
MR – AG – 3121 – 04/17                                                                      Stalowa Wola, dnia 29.12.2017 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
Zamawiający – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. NADZORY: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, wybrana została w dniu 27 grudnia 2017 r. oferta złożona przez Zakład Usług Budowlanych Konzbud Inż. Zbigniew Konopka ul. Żurawia 23, 37-464 Stalowa Wola.
Kryteriami wyboru ofert były: cena (60%), ilość pobytów w tygodniu przedstawiciela Wykonawcy (20%), doświadczenie Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej nad ukończoną/i inwestycją/ami dot. obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych (20%). Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę cenową na kwotę 58.548,00 zł (brutto) oraz otrzymał maksymalną ilość punktów w pozostałych kryteriach oceny ofert. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał na podstawie 3 kryteriów oceny ofert następującą punktację:
 
 
Lp.
 
 
Nazwa i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
Liczba pkt
w kryterium
„Cena”
Liczba pkt
w kryterium
„Ilość pobytów w tygodniu przedstawiciela Wykonawcy”
 
Liczba pkt w kryterium
„Doświadczenie Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej nad ukończoną/i inwestycją/ami dot. obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych”
 
Łączna
liczba punktów
1 Zakład Usług Budowlanych Konzbud Inż. Zbigniew Konopka ul. Żurawia 23
37-464 Stalowa Wola
60,00 pkt. 20,00 pkt. 20,00 pkt. 100,00 pkt.
 
2
Bico Group Tomasz Przybylski
Ul. Staniewicka 1 Lok. 2
03-310 Warszawa
 
35,40 pkt.
 
20,00 pkt.
 
20,00 pkt.
 
75,40 pkt.
 
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp informujemy, że umowa z wyłonionym do realizacji zamówienia Wykonawcą może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania. Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem.
 
Opublikowano na:
1 x www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
1 x tablica ogłoszeń
 
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2017-12-29
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-12-29 15:01
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 24 września 2018r. 16:12:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.