bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT WRAZ Z NEGOCJACJAMI NA DZIERŻAWĘ DOMU GOŚCINNEGO „HUTNIK” W STALOWEJ WOLI, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 12 na okres 20 lat
Nr sprawy MR–AG–223–5/2017                                                                                    
 
 
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT WRAZ Z NEGOCJACJAMI NA DZIERŻAWĘ
DOMU GOŚCINNEGO „HUTNIK” W STALOWEJ WOLI
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 12 na okres 20 lat.
 
postępowanie dwuetapowe:
ETAP I
– KONKURS WSTĘPNYCH OFERT
ETAP II
– NEGOCJACJE
 
Tekst jednolity z dnia 12.09.2017 r.
 
I.          ORGANIZATOR

Konkurs wraz negocjacjami organizowany jest przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli (zwane dalej Wydzierżawiającym).

Postępowanie na oddanie przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli nieruchomości do odpłatnego korzystania na podstawie umowy dzierżawy w trybie negocjacji prowadzone jest w oparciu o przepisy określone w Ustawie z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

W negocjacjach jako potencjalni oferenci mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie i wpłacą wadium.Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli:

ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola

tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57

Lucyna Mizera – Dyrektor Muzeum

e-mail: lmizera@muzeum.stalowawola.pl

 
Przedmiotem dzierżawy jest wydzielona powierzchnia użytkowa w Domu Gościnnym „Hutnik” przystosowana zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r. Nr 188, poz. 1945 z późniejszymi zmianami) do prowadzenia działalności hotelowej i gastronomicznej. Przedmiot dzierżawy zlokalizowany jest w Stalowej Woli przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego Nr 12, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w St. Woli prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1S/00045959/4. Łączna powierzchnia użytkowa przeznaczona do dzierżawy wynosi: 2120,69 m2
 
Oferent, z którym zostanie podpisana umowa dzierżawy zobowiązuje się do wykonania prac remontowych szczegółowo opisanych w regulaminie konkursu.
 
Szacowany koszt prac remontowych wynosi nie mniej niż 300.000,00 PLN. (słownie: trzysta tysięcy złotych).
 
Dokumentacja techniczna modernizacji budynku jest do wglądu w siedzibie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, w pokoju nr 14.
 
II.        MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WSTĘPNYCH OFERT
1.      Wstępne oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora konkursu, tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola.
2.      Termin składania ofert (ETAP I procedury) upływa 20.09.2017 r. godz. 12:00, przy czym wiążący jest dzień i godzina wpływu oferty do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
3.      Oferent może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem końcowego terminu składania ofert.
4.      W przypadku wycofania oferty Oferentowi przysługuje możliwość zwrotu wadium wpłaconego w związku z planowanym udziałem w konkursie ofert.
5.      Organizator nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
6.      Warunkiem udziału w ETAPIE II (negocjacjach) jest złożenie w miejscu i terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu lub zaproszeniu do negocjacji pisemnej wstępnej oferty z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami - po pozytywnej ocenie i weryfikacji przez Organizatora.
7.      Do negocjacji (ETAP II) zostają dopuszczeni wszyscy potencjalni oferenci, których wstępne oferty spełniają warunki zawarte w niniejszym regulaminie i otrzymają najwyższą punktację.
 
III.       ZASADY OCENY WSTĘPNYCH OFERT
Oferty oceniane będą na podstawie kryteriów:
a)   50% - stawka miesięcznej opłaty czynszowej netto za 1 m2 w odniesieniu do powierzchni użytkowej
b)   5% - doświadczenie w prowadzeniu hoteli,
c)   5% - koncepcja/ pomysł na prowadzenie hotelu
d)   40% - deklarowana wysokość nakładów finansowych związanych z pracami remontowo – budowlanymi hotelu
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania konkursu bez obowiązku podania przyczyny.
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru którejkolwiek oferty i bez obowiązku podania przyczyny.
 
Organizator zastrzega iż, zawarcie umowy będzie mogło nastąpić dopiero po uzyskaniu akceptacji Gminy Stalowa Wola. W konsekwencji Organizator informuje, że w przypadku braku przedmiotowej akceptacji umowa z wybranym Oferentem nie zostanie zawarta.
 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert (ETAP I) oraz negocjacji (ETAP II) dostępne są w załączonych dokumentach:
 
1) REGULAMIN KONKURSU OFERT WRAZ Z NEGOCJACJAMI NA DZIERŻAWĘ DOMU GOŚCINNEGO „HUTNIK” W STALOWEJ WOLI ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 12 na okres 20 lat.
 
2) WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO (oferta wstępna).
 
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2017-09-12
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-09-12 15:50
Modyfikacja Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-09-12 15:53
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2018r. 22:00:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.